Nauczamy metodą Callana

Czym jest Metoda Callana?

Przełamywanie barier

Metoda jest oparta na przełamywaniu bariery mówienia i myślenia w języku angielskim; podczas każdej lekcji uczysz się nie tylko nowych zagadnień, ale powtarzasz także stary materiał, którego nauczyłeś się wcześniej. Około 70% czasu nauczania to słuchanie i mówienie, ale nie zaniedbujemy czytania i pisania, w celu sprawdzenia naszej wiedzy.

Skupienie na słuchaniu

Kursanci są cały czas skupieni na słuchaniu ze zrozumieniem i wypowiadają się tak często, jak to tylko możliwe. Nauczyciel zadaje pytania w specjalnie skonstruowany sposób, ćwicząc dany temat, jednocześnie nawiązując do materiału przerobionego wcześniej. Kursanci uczą się języka konstruując odpowiedzi pełnymi zdaniami.

Przyjazna dla dzieci

Metoda ta jest skierowana nie tylko do dorosłych, lecz także do dzieci, które uczą się w ten sam sposób z małymi wyjątkami – jest tu więcej nauki poprzez zabawę, treść kursu jest bardziej ukierunkowana na dzieci (szczególnie w wieku 7-12 lat), a nauczyciel skupia się na tym, żeby każde dziecko było tak samo zaangażowane w naukę.

Poziomy B1 i B2

Przy dodatkowym ukierunkowaniu na egzaminy, Metoda Callana pozwala z powodzeniem zdawać egzaminy z poziomu B1 i B2 (jeśli tylko kursant uzna, że jest gotowy, aby je zdawać). B1 można zdawać po zakończeniu poziomu 7, a B2 na koniec poziomu 10.

Szybka nauka

Nauka podczas lekcji odbywa się w szybkim tempie, ponieważ nauczyciel zadaje pytania nawet szybciej niż w czasie normalnej konwersacji. To powoduje, że kursanci uczą się rozumienia języka bez konieczności tłumaczenia go najpierw na j. polski.

Naturalny angielski

Nauczyciel w Metodzie Callana mówi szybko i dynamicznie , czyli tak jak w rzeczywistości. Jeśli chcesz szybko nauczyć się j.angielskiego w jego naturalnej postaci, musisz ćwiczyć słuchanie szybkiej, naturalnej mowy, bez tłumaczenia jej na własny język. Głównym założeniem tej metody jest właśnie brak tłumaczenia na własny język – to sprawia, że od początku zaczynasz myśleć po angielsku.

Podczas nauki nauczyciel pomaga Ci w trakcie wypowiedzi i na bieżąco poprawia wszystkie błędy, najpierw powtarza Twój błąd, a później mówi to samo w poprawny sposób. To pomaga zrozumieć gdzie leży różnica w błędnym i poprawnym wyrażeniu. Stałe poprawianie błędów jest jednym z powodów szybkiego progresu.

Metoda ta została stworzona, aby dać Ci zasób słownictwa, którego będziesz potrzebował i zasad gramatyki, które pomogą Ci w budowaniu zdań. Bierze ona także pod uwagę wymagania najczęściej wybieranych egzaminów z języka angielskiego.

Akredytacja

Jesteśmy jedną z niewielu szkół w Polsce z akredytacją Organizacji Metody Callana

Zrzut ekranu 2019-05-15 o 21.08.04
Zrzut ekranu 2019-05-15 o 21.14.31